ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต

ตำแหน่ง

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

01 มีนาคม 2562 / 15.52 น.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

28 มีนาคม 2561 / 11.04 น.

ทะเบียนหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือและขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทะเบียนหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือและขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

28 มีนาคม 2561 / 11.01 น.

ทะเบียนหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทะเบียนหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลิงค์แเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือเนอร์