ราชบุรี “ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ให้เกียรติบรรยาย ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง D-HOPE”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณโรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคกลางตอนล่างหนึ่งให้เกียรติบรรยาย แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง D-HOPE โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภาคีการพัฒนา ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)