ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามแนวทาง D-HOPE

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคกลางตอนล่างหนึ่งติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง D-HOPE ณ เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือช่างสกุลบายศรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดย เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือช่างสกุลบายศรี ได้คิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  เป็นของใช้และของตกแต่ง โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใยกล้วย ผักตบชวา โดยออกแบบให้มีรูปแบบที่หลากหลาย และพัฒนาสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัยให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

(Visited 1 times, 1 visits today)