ราชบุรี “รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 26 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์กรบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคกลางตอนล่างหนึ่ง ตรวจ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  ๑)ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  โครงการชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ,การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(SE),กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ๒)การตรวจราชการบูรณาการตามข้อสั่งการอธิบดี หมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือเศรษฐกิจพอเพียง,การขับเคลื่อนการพัฒนา OTOP,การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน,การบริหารงาน/คน ๓)การตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562  ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ นำเสนอผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)