ราชบุรี “ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม(ชั [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี “ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ให้เกียรติบรรยาย ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง D-HOPE”

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณโรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองร [...]

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือรางดอกอาว [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี “เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือคืนคนดี สู่สังคม ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ขอ [...]

อ่านต่อ