คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ (จปฐ.) ระดับจังหวัด ติดตามการจัดเก็บเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ จปฐ.

วันที่  9  กุมภาพันธ์  2561 พาณิชย์จังหวัดราชบุรี มอบหม [...]

อ่านต่อ

กลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอ Best Practice การบริหารจัดการเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ (การนำเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือไปใช้ประโยชน์) ในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือเพื่อการพัฒนาชุมชน เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือสรุปผลการดำเนินงานบริหารการจัดเก็บเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ จปฐ. แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอ

กลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอ Best Practice [...]

อ่านต่อ