ชุมชนสระน้ำทิพย์ (เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือครก) ม.19 ต.ท่าผา อ.เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือโป่ง ผ่านการประเมินในระดับสวยสุข ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศน์ และอนุรักษ์ (ภาคกลาง)

ชุมชนสระน้ำทิพย์ (เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือครก) ม.19 ต.ท่าผา อ.เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือโป่ง เป็น [...]

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีมาตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือชุมชน เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้านวัตกรรมผ้าทอราชบุรีสู่สากล

วันที่ 26  เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา  14:30 น. นายโชคชัย เ [...]

อ่านต่อ

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม

17 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจ็ดเสมี [...]

อ่านต่อ

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี หมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560 เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือมีเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือทุกวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จ [...]

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้ นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาแถลงเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ และทำพิธีเปิดหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือวัดปรกเจริญ หมู่ที 6 ตำบลตาหลวง

งหวัดราชบุรี >>วันนี้ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี>>> วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เปิดโครงการพัฒนาหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือท่องเที่ยว OTOP เชิงอนุรักษ์ เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือผาปก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุ

จังหวัดราชบุรี>>> วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวล [...]

อ่านต่อ